Module

Modulele Manager Financiar eParc sunt grupate in 3 categorii:

  • Configurare – permit configurarea aplicatiei
  • Operare – permit operarea curenta
  • Raportare – generează rapoartele